Farský tábor

21. júla 2024

Naplánovať tábor nie je jednoduché, ale keďže sme mali tento rok veľkú výpomoc zo strany mladých ľudí z našej obce, pracovalo sa ľahšie. Do tábora sa nahlásilo 52 detí plus s ochotou a veľkou chuťou byť nápomocný nám pomáhalo 25 animátorov od 6 – 9. ročníka. Celý týždeň sa niesol v duchu Svätého Písma – Biblie. Denne deti čakal príbeh z Biblie, na ktorý sa viazali aj aktivity, aby si deti lepšie a najmä ľahšie zapamätali daný príbeh.

Deti si pripomenuli Stvorenie sveta, zaujímavý príbeh o Adamovi a Eve, zopakovali si 10 Božích prikázaní, Noemovu archu ale aj 10 egyptských rán. Ku každému príbehu mali deti prichystané rôzne súťaže, či už na logické zmýšľanie alebo šport. Jeden deň bol zameraný na podobenstvo o Rozsievačovi, ktorý sme spojili s výletom do Roháčov, kde sa nám venovali páni lesníci a porozprávali veľa zaujímavostí zo sveta lesa. Tábor sme zakončili Krížovou cestou na Kýčeru. Každodenná svätá omša určená pre deti doprevádzaná ich spevom rozjasnila deň nielen im ale aj rodičom a starkým, ktorí s láskou prichádzali pre svoje deti.

Chceme sa pekne poďakovať našim mladým z obce, ktorí sa vo veľkom počte aktívne zapojili do tejto aktivity. Vážime si ich čas, námahu a obetavosť, s ktorou sa venovali deťom. Tiež sa chceme poďakovať všetkým sponzorom a teda najmä vedeniu obecného a farského úradu a všetkým Bohu známym darcom, sponzorom, rodičom za pomoc pri upratovaní a za koláčiky a ovocie. Bez vás by sme sa nemohli každý rok spoločne stretávať. ĎAKUJEME. Ale ako sa hovorí, že lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak jeden z animátorov, konkrétne Leonard Geschwantner pripravil z každého dňa krátke video z fotografií, aby sme vám mohli priblížiť atmosféru každého dňa. Leo, ďakujeme.

Animátori
Birmovka na Turíce

27. mája 2024

Tohoročné turíčne sviatky sme vo farnosti Zuberec mohli osláviť výnimočným spôsobom, pretože z rozhodnutia otcov biskupov sa vysluhovanie sviatosti birmovania v našej farnosti mohlo konať práve na Turíce, 19. mája 2024. Spolu 60 žiadateľov sa od septembra 2023 v týždenných frekvenciách stretávalo so svojimi animátormi a animátorkami pri preberaní zaujímavých materiálov, ktoré pripravili americkí katolíci. Program spočíval v sledovaní prezentácií s náboženskými témami, po ktorých nasledovali diskusie. Tak sa vytvorili živé spoločenstvá, ktoré absolvovali aj ďalšie podujatia: duchovnú obnovu, kajúcu pobožnosť, cesta na koncert, rozhovory s každým birmovancom, deväť prvých piatkov a iné.

Pán biskup Mons. Ján Kuboš dal do pozornosti všetkých 3 čnosti Panny Márie: službu, modlitbu a spoločenstvo a odporúčal pestovať si tieto čnosti na ceste duchovného života nielen birmovancov, ale všetkých farníkov.
Obraz sv. Vendelína zreštaurovaný

24. apríla 2024

V nedeľu Dobrého pastiera, 21. apríla 2024, bola farská sv. omša v Zuberci obohatená o požehnanie dvoch obrazov sv. Vendelína ako pasie ovečky a pritom sa modlí. Umelecký reštaurátor a rezbár Miroslav Trnovský so synom Michalom zreštaurovali pôvodný obraz, ktorý bol doteraz v kaplnke na cintoríne. Tento obraz, predstavujúci najstarší predmet kultu sv. Vendelína, bude teraz uložený na bezpečnejšom mieste.

Majstri zhotovili aj kópiu tohto obrazu a tá bude umiestnená v spomínanej kaplnke na cintoríne. Obrazy požehnal miestny farár Mons Anton Tyrol za spevu peknej piesne k patrónovi farnosti Zuberec.
Večer veľkonočného svedectva

11. apríla 2024

Zuberská farnosť na podnet svojho farára Mons. A. Tyrola prežívala veľkonočné slávenia v znamení túžby po posilnení viery a v znamení snahy zodpovedať si také otázky, ako napr. Prečo som kresťanom? Prečo patrím do Cirkvi? Čo mi dáva viera v Boha? Odpovede si upresňujeme cez celý náš život. Je dobré občas sa pokúsiť tieto odpovede aj vysloviť.

Tomuto cieľu bolo venované stretnutie ochotných ľudí, ktorí sa so svojimi skúsenosťami aj podelili. V stredu večer, 11. apríla sa stretli birmovanci so svojimi animátorkami a ďalší farníci v pastoračných priestoroch fary v Zuberci. Stretnutie uviedol miestny farár A. Tyrol a načrtol základné danosti pre svedectvo: nie je to ani učenosť, ani zásluhy, ale ochota svedčiť. V prvých časoch to boli ženy bez autority a bez zásluh a až potom apoštoli a po nich ďalší…

O slovo sa prihlásilo šesť farníkov, ktorí hovorili o Božom dotyku ich života, rodiny, o svojich zápasoch za spásu príbuzných, o životnom štýle v minulosti a dnes a predniesli aj pekné postrehy pre našu prítomnosť. Do toho zazneli tóny mariánskych piesní od spevokolu Adoremus. Bolo to pekné a požehnané stretnutie, na ktorom sme sa vzájomne povzbudili a posilnili v poslaní vydávať svedectvo pred svetom.
Krížová cesta ulicami Zuberca

29. marca 2024

Na Veľký piatok v dopoludňajších hodinách sa niekoľko stoviek veriacich stretlo pri kostole a spoločne sme sa vydali na modlitbu Krížovej cesty ulicami Zuberca. Prešli sme po Roháčskej a Záhradnej ulici a na jednotlivých zastaveniach sme uvažovali o tom, čo nám tieto zastavenia pripomínajú a čo je v nich dôležité pre naše časy.

Pán Boh nám doprial tiché a slnečné počasie, pri ktorom sa dobre uvažuje a modlí. Prosili sme Boha o jeho priazeň pre všetkých obyvateľov obce ako aj za tých, ktorí nás predišli do večnosti.

O presmerovanie dopravy sa postarali príslušníci hasičského zboru a horskej služby, pobožnosť organizačne pripravili páni kostolníci a miništranti. Technik J. Mikulovský v spolupráci s p. starostom P. Šrobom sa postarali o vysielanie pobožnosti v obecnom rozhlase. Srdečne ďakujeme všetkým.
Duchovná obnova našich birmovancov

18. marca 2024

V sobotu 9. marca si 57 birmovancov zo Zuberca  spolu so svojimi animátormi vyšlo do roháčskych hôr. V chate-hoteli Primula, ktorú im veľkodušne dal k dispozícii pán Milan Kuriak s rodinou, ich čakal mládežnícky tím z Važca pod vedením vsdp. Ľuba Laškotyho. Birmovancom pripravili skvelý program, cieľom ktorého bolo predstaviť správnu predstavu o Bohu, svedectvá mladých dievčat a chlapcov o tom, ako im intenzívny náboženský život osvetlil ich hodnotové priority a ako im to teraz pomáha v celkovom chápaní života a jeho zmyslu. Na programe bola aj svätá omša a voľné diskusie, sviatosť zmierenia a rozhovory s kňazom a mnoho iných zaujímavostí.

Podvečer sa všetci vrátili domov s novou chuťou a oduševnením budovať si osobný vzťah s Bohom a radostne pokračovať v príprave na sviatosť birmovania, ktorú prijmú už onedlho, na Turíce v Zuberci.

Mons. Anton Tyrol, farár Zuberec
Zuberský miništrant Lukáš na stupňoch víťazov

27. februára 2024

V nedeľu večer 25. februára 2024 sme dostali správu, že na halových majstrovstvách Slovenska dorastencov v atletike v Bratislave Lukáš Ťapaják, rodák zo Zuberca, dosiahol v svojej skupine dorastencov druhé miesto v behu na 3000 metrov.

Šikovný miništrant Lukáš študuje prvý rok na strednej škole v Žiline, kde súťaží za klub Juventa Žilina v behu na dlhšie trate. Tri kilometre v Bratislave zabehol za 9 minút a 38,55 sekúnd. Lukáš, sme na Teba hrdí…
Krížové cesty na pôstne obdobie 2024

10. februára 2024

Piatky

16. februárBirmovanci 7. ročník
23. februárDeti
1. marecBirmovanci 8. ročník
8. marecBirmovanci 9. ročník
15. marecRodičia birmovancov
22. marecUlica Andreja Bažíka, Pod Grápou, Milotínska
29. marecVeľký piatok – pán farár 

Nedele

18. februárRodičia prvoprijímajúcich detí
25. februárUlice – Roháčska, Družstevná, Pod Kýčerou
3. marecSestry sv.  Kríža, ul. Nižné Brehy, Školská, Nad Vrškami
10. marecUlice – Prte, Novozáhradná, Poľná, Rovná, Studená
17. marecUlica – Záhradná, Hrady
24. marecUlice – Radová, Hlavná, Borová
(Deň počatého dieťaťa)
Pastierska omša v Zuberci 2023

26. decembra 2023

Na slávnosť Božieho narodenia sme v zuberskom farskom kostole mali milú slávnosť, keď medzi zhromaždený Boží ľud zavítal diecézny pán biskup Mons. František Trstenský. Prišiel na pozvanie miestneho farára Mons. A. Tyrola, ktorý ho privítal a predstavil mu veriacich, ktorí radi spievajú, radi sa modlia a nadovšetko milujú tradície predchádzajúcich generácií a tunajšiu roháčsku prírodu. Toto všetko dokázali vtiahnuť do svojho duchovného života, ktorý dostal svoj výraz aj v tejto hlboko prežívanej sv. omši.
Otec biskup sa v homílii zmienil o troch črtách betlehemských pastierov, ktorí 1. strážili stáda, 2. počúvali Slovo a rozprávali o ňom a napokon 3. vrátili sa a oslavovali Boha. Toto je možné a potrebné robiť aj dnes, ak chceme dnes byť hodnovernými kresťanmi.
V závere sv. omše sa miestny pán starosta Pavol Šroba poďakoval za farnosť aj za obec pánu biskupovi za jeho milú návštevu v Zuberci a pripomenul hrdinský príklad pápežského preláta Mons. Viktora Trstenského, ktorý bol príbuzným nášho pána biskupa. Slávnosť ozdobili miestni speváci svojím krásnym spevom a precítenou ľudovou hudbou na Božiu slávu a na radosť všetkých