Zuberský miništrant Lukáš na stupňoch víťazov

27. februára 2024

V nedeľu večer 25. februára 2024 sme dostali správu, že na halových majstrovstvách Slovenska dorastencov v atletike v Bratislave Lukáš Ťapaják, rodák zo Zuberca, dosiahol v svojej skupine dorastencov druhé miesto v behu na 3000 metrov.

Šikovný miništrant Lukáš študuje prvý rok na strednej škole v Žiline, kde súťaží za klub Juventa Žilina v behu na dlhšie trate. Tri kilometre v Bratislave zabehol za 9 minút a 38,55 sekúnd. Lukáš, sme na Teba hrdí…
Krížové cesty na pôstne obdobie 2024

10. februára 2024

Piatky

16. februárBirmovanci 7. ročník
23. februárDeti
1. marecBirmovanci 8. ročník
8. marecBirmovanci 9. ročník
15. marecRodičia birmovancov
22. marecUlica Andreja Bažíka, Pod Grápou, Milotínska
29. marecVeľký piatok – pán farár 

Nedele

18. februárRodičia prvoprijímajúcich detí
25. februárUlice – Roháčska, Družstevná, Pod Kýčerou
3. marecSestry sv.  Kríža, ul. Nižné Brehy, Školská, Nad Vrškami
10. marecUlice – Prte, Novozáhradná, Poľná, Rovná, Studená
17. marecUlica – Záhradná, Hrady
24. marecUlice – Radová, Hlavná, Borová
(Deň počatého dieťaťa)
Pastierska omša v Zuberci 2023

26. decembra 2023

Na slávnosť Božieho narodenia sme v zuberskom farskom kostole mali milú slávnosť, keď medzi zhromaždený Boží ľud zavítal diecézny pán biskup Mons. František Trstenský. Prišiel na pozvanie miestneho farára Mons. A. Tyrola, ktorý ho privítal a predstavil mu veriacich, ktorí radi spievajú, radi sa modlia a nadovšetko milujú tradície predchádzajúcich generácií a tunajšiu roháčsku prírodu. Toto všetko dokázali vtiahnuť do svojho duchovného života, ktorý dostal svoj výraz aj v tejto hlboko prežívanej sv. omši.
Otec biskup sa v homílii zmienil o troch črtách betlehemských pastierov, ktorí 1. strážili stáda, 2. počúvali Slovo a rozprávali o ňom a napokon 3. vrátili sa a oslavovali Boha. Toto je možné a potrebné robiť aj dnes, ak chceme dnes byť hodnovernými kresťanmi.
V závere sv. omše sa miestny pán starosta Pavol Šroba poďakoval za farnosť aj za obec pánu biskupovi za jeho milú návštevu v Zuberci a pripomenul hrdinský príklad pápežského preláta Mons. Viktora Trstenského, ktorý bol príbuzným nášho pána biskupa. Slávnosť ozdobili miestni speváci svojím krásnym spevom a precítenou ľudovou hudbou na Božiu slávu a na radosť všetkýchPastiersky list o sv. Martinovi

14. novembra 2023

Drahí bratia a sestry,

pri spomienke na sv. Martina z Tours, patróna našej Spišskej diecézy, ktorú sme slávili teraz v sobotu, sa Vám prihováram týmto listom prvýkrát ako Váš diecézny biskup. Hneď v úvode ďakujem za všetky modlitby a obety ako aj za prejavy ľudskej a duchovnej blízkosti, ktorými ma sprevádzate v mojej službe biskupa. 

Čitať viac
Požehnanie krížovej cesty

23. októbra 2023

V piatok 20. októbra 2023, na slávnosť sv. Vendelína, patróna farnosti Zuberec, zavítal do svojho rodiska Dr. Ondrej Borsík, dekan-farár v Poprade. Na základe prosby miestneho farára Mons. A. Tyrola požehnal obnovenú krížovú cestu, ktorá vedie od Roháčskej ulice na vrch Kýčera nad obcou. V uplynulých týždňoch si miestni veriaci túto krížovú cestu svojpomocne obnovili a zveľadili, aby slúžila domácim veriacim, ako aj turistom a ďalším návštevníkom.

Po jej požehnaní sa všetci – niekoľko desiatok účastníkov – pomodlili aj samotnú pobožnosť krížovej cesty a obetovali ju za tých, ktorí pomáhali pri prácach a za vlastníkov jednotlivých parciel, cez ktoré prechádza chodník, teraz pekne upravený a slúžiaci svojmu účelu.
Cena vojvodu z Edinburgu pre nášho miništranta

22. októbra 2023

Na Gymnáziu v Tvrdošíne v uplynulých mesiacoch prebiehal projekt s názvom Cena vojvodu z Edinburgu (DofE). V priebehu roka 2022 študenti súťažili v oblasti: dobrovoľníctvo, šport, talent a absolvovali expedíciu s rovesníkmi. Do súťaže sa zapojil aj študent Matúš Krupa, náš miništrant v Zuberci, ktorý si okrem ďalších oblastí ako dobrovoľníctvo vybral práve miništrovanie. V celkovom hodnotení uspel výborne a získal medzinárodne uznávaný certifikát Nadácie vojvodu z Edinburgu, princa Filipa. Certifikát odovzdala Matúšovi Krupovi predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja pani Erika Jurinová dňa 10. októbra 2023 v Žiline.

Laureátovi v mene celej farnosti srdečne gratulujeme a želáme mnoho ďalších úspechov a Božiu pomoc vo všetkom.
Nový diecézny biskup na Spiši

8. septembra 2023

Na sviatok Narodenia Panny Márie, 8. septembra 2023, bolo v spišskej konkatedrále v Poprade zverejnené meno nového spišského diecézneho biskupa, ktorým sa stal Mons. František Trstenský. Nový episcopus-electus je rodákom z Tvrdošína, má 50 rokov a doteraz bol profesorom Nového zákona a biblickej gréčtiny na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule.

Meno nového biskupa budeme vo sv. omši v kánone spomínať až po prijatí biskupského svätenia a prevzatí úradu. Pápežská zástava na veži nášho kostola vyjadruje vďaku Svätému Otcovi, ktorý ho menoval a nového pána biskupa odporúčame do našich modlitieb.
Miništrantský deň v Zuberci

3. septembra 2023

V sobotu 26. augusta, na záver prázdnin, usporiadal zuberský p. farár mons. A. Tyrol s pomocou rodiny M. Borsíka a D. Kopeckého miništrantský deň. Pre malých služobníkov oltára boli prichystané rozličné hry, športové súťaže, chutné jedlo, opekačka, sladkosti a iné dobroty. M. Gejdošová prichystala vedomostnú súťaž Milionár z liturgických znalostí. „Vyslúžilým“ miništrantom sme odovzdali ďakovné listy a chlapci si zvolili svojho nového kapitána, ktorým sa spomedzi viacerých kandidátov stal Richard Petrášek. Potom sme si pozreli film o bl. Carlovi Acutis a sformulovali sme si dva nové dôrazy do budúceho roka, a to zložené ruky počas bohoslužieb a dôslednejšia dochádzka na bohoslužby podľa rozpísaných služieb.

P. farár vyzdvihol miništrantom veľký duchovný prínos miništrantov k spoločnému duchovnému dobru a prežívaniu slávených tajomstiev.
Sviatok hôr v Zuberci

14. júla 2023

V malebnom prostredí roháčskej prírody, na poľane Zverovka, sa každoročne od roku 1938 – s výnimkou štátneho zákazu v časoch totality – koná Sviatok hôr. Ide o podujatie, ktoré teraz organizuje kresťansko-demokratický klub našej obce v spolupráci s obecným a farským úradom. Cieľom podujatia je oslava Boha za dar krásnej prírody a prehĺbenie citlivosti ľudí na jej ochranu a zveľaďovanie pre budúcnosť.


V tomto roku sa slávnosť konala v nedeľu 9. júla a slávnostným celebrantom a kazateľom bol biskup, vojenský ordinár Mons. František Rábek, ktorý v homílii vysvetlil, že pravý pokoj je dôsledkom srdca, ktorým vie človek rozlíšiť dobré od zlého a chápe spravodlivosť v zornom uhle Božej vôle. V závere svojho príhovoru obrátil pozornosť na prírodu, ktorá svojou krásou a účelnosťou je výrečným nástrojom poznania pravdy o Bohu, o človeku aj o stvorených veciach.

Slávnosť ozdobili členovia záchranného zboru v Roháčoch, speváčky a speváci chrámového spevokolu, mnoho ľudí prišlo v krojoch, prítomní boli aj starostovia viacerých obcí a poslanci Žilinského samosprávneho kraja a ďalší vzácni hostia. Na začiatku sa asi tisícke účastníkov prihovoril Ing. Vladimír Šiška, donedávna starosta obce Zuberec a Martina Jendrašáková, ktorá predniesla pôsobivú báseň Kríž v poli od C. Harmatu Milotínskeho. Vnučky známeho chatára Štefana Šrobu zaspievali pieseň Pod Roháčom žijem.
Z oslavy Sviatku hôr sme všetci odchádzali povznesení na duchu, spokojní a vďační organizátorom za vydarené podujatie.

Mons. Anton Tyrol, farár Zuberec