Správca farnosti:

prof. ThDr.ThBibl.Lic Anton Tyrol PhD.

Adresa:

Rímsko – katolícky farský úrad
Hlavná 366
027 32 Zuberec

Email: zuberec@kapitula.sk
Telefón: 043/ 5395 691
Mobil: 0915 170 500

Číslo učtu:
IBAN: SK6009000000000320277500