Správca farnosti:

Mons. Anton Tyrol

Adresa:

Rímskokatolícky farský úrad
Hlavná 366
027 32 Zuberec

Email: zuberec@kapitula.sk
Telefón: 043/ 5395 691
Mobil: 0907 308 546

Číslo učtu:
IBAN: SK6009000000000320277500