Milí priatelia!

Od februára 2023 sa na stránke Katolíckeho biblického diela so sídlom v Ružomberku začali objavovať tzv. Biblické impulzy. Ide o snahu pravidelne, v mesačných intervaloch, informovať všetkých záujemcov, čo je nové v oblasti biblického apoštolátu a biblickej pastorácie. V stálej štruktúre tam budú uverejňované príhovory na aktuálne biblické témy, novinky z oblasti práce so Svätým písmom, jednoduché prístupy k textom Písma, recenzie kníh a odpovede na niektoré otázky, ktoré môžu zaujímať všetkých.
Keďže tieto impulzy zatiaľ pripravuje zuberský farár, dovoľujeme si ich sprístupniť aj na web-stránke farnosti Zuberec. Každému čitateľovi/čitateľke prajem duchovný zážitok a formačný účinok.


Mons. Anton Tyrol, farár Zuberec