Sväté omše:

  • pondelok až sobota v zimnom čase o 17:30 a v letnom čase o 18:30 s výnimkou stredy, kedy je sv. omša o 6:45
  • nedeľa o 8:00 a o 10:00

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

  • pol hodiny pred každou sv. omšou – pondelok až nedeľa prvá sv. omša

Farské oznamy