Krst detí:

Schopný prijať krst je jedine človek, doposiaľ nepokrstený (can 864).

Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch života. Čo najskôr po narodení dieťaťa zájde aspoň jeden z rodičov k farárovi s rodným listom novorodenca, aby požiadal o sviatosť krstu pre dieťa a dohodol sa o povinnej príprave na prijatie sviatosti (can 867). Túto prípravu možno absolvovať aj pred narodením dieťaťa.

Aby sa dieťa dovolene krstilo, treba:

 • aby rodičia, aspoň jeden z nich, alebo zákonitý zástupca s krstom súhlasil,
 • aby bola nádej, že pokrstené dieťa bude vychované v katolíckom náboženstve. Ak táto nádej chýba, krst sa odloží (can 868).

Krstní rodičia:

Úlohou krstného rodiča je krstencovi pomáhať, spolu s rodičmi ho priviesť na krst a starať sa, aby pokrstený viedol krstu zodpovedajúci život a plnil verne z neho vyplývajúce povinnosti (can 872).

Aby bol niekto krstným rodičom, vyžaduje sa:

 1. aby bol vyvolený od krstenca (ak je krstenec dospelý) alebo jeho zákonitých zástupcov,
 2. aby toto vyvolenie slobodne prijal a bol starší ako 16 rokov,
 3. aby bol katolíkom, ktorý prijal sviatosti: krst, birmovanie, Eucharistiu a vedie príkladný kresťanský život,
 4. nie je v kanonickom treste,
 5. nie je otcom alebo matkou krstenca (can 874).

Vysluhovanie sviatosti krstu v našej farnosti:

 • tretiu nedeľu v kalendárnom mesiaci pri druhej svätej omši.

Povinné poučenie pred krstom:

 • na fare v sobotu pred treťou nedeľou o 8:00 hod
 • zúčastnia sa ho rodičia a krstní rodičia
 • odporúčam, aby ste sa náuky zúčastnili ešte pred narodením dieťaťa