Sväté omše:

Pondelok 18:00
Utorok 18:00
Streda 6:45
Štvrtok 18:00
Piatok 18:00 
Sobota 18:00
Nedeľa 8:00, 10:00, 18:00

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

každý deň pol hodiny pred každou sv. omšou, vrátane nedele.