Piatky

16. februárBirmovanci 7. ročník
23. februárDeti
1. marecBirmovanci 8. ročník
8. marecBirmovanci 9. ročník
15. marecRodičia birmovancov
22. marecUlica Andreja Bažíka, Pod Grápou, Milotínska
29. marecVeľký piatok – pán farár 

Nedele

18. februárRodičia prvoprijímajúcich detí
25. februárUlice – Roháčska, Družstevná, Pod Kýčerou
3. marecSestry sv.  Kríža, ul. Nižné Brehy, Školská, Nad Vrškami
10. marecUlice – Prte, Novozáhradná, Poľná, Rovná, Studená
17. marecUlica – Záhradná, Hrady
24. marecUlice – Radová, Hlavná, Borová
(Deň počatého dieťaťa)