V nedeľu Dobrého pastiera, 21. apríla 2024, bola farská sv. omša v Zuberci obohatená o požehnanie dvoch obrazov sv. Vendelína ako pasie ovečky a pritom sa modlí. Umelecký reštaurátor a rezbár Miroslav Trnovský so synom Michalom zreštaurovali pôvodný obraz, ktorý bol doteraz v kaplnke na cintoríne. Tento obraz, predstavujúci najstarší predmet kultu sv. Vendelína, bude teraz uložený na bezpečnejšom mieste.

Majstri zhotovili aj kópiu tohto obrazu a tá bude umiestnená v spomínanej kaplnke na cintoríne. Obrazy požehnal miestny farár Mons Anton Tyrol za spevu peknej piesne k patrónovi farnosti Zuberec.