Sviatosť zmierenia vysluhujeme spravidla pol hodiny pred svätou omšou v pracovné dni a v nedeľu pred prvou sv. omšou.

Okrem toho v „prvopiatkový“ týždeň, pred slávnosťami a sviatkami podľa času oznámeného vo farských oznamoch.

Do spovednice možno vstúpiť, keď je v nej zapálené svetlo.