Úmysel sv. omše si môžete prihlásiť v sakristii kostola po prvej a druhej svätej omši v nedeľu po prvom piatku v mesiaci. Zapisovať budeme na jeden mesiac dopredu v takomto poradí:

  1. za živých – jubileá alebo výročia,
  2. za nebohých – výročná svätá omša,
  3. za nebohých.

Pri mimoriadnych udalostiach (náhle odvezenie do nemocnice, nehoda s vážnym poškodením zdravia, …) úmysel sv. omše si možno zapísať na fare po sv. omši.

Aby sme mohli vyhovieť viacerým, môžeme vám zapísať len jeden úmysel za mesiac.