V súlade s normami kánonického práva (kán. 537 a 532) bola vo farnosti Zuberec dňa 19. septembra 2020 zvolená a ustanovená hospodárska rada farnosti.

Jej členmi sa stali:

  • Miroslav Urban
  • Martin Harmata
  • Peter Bažík
  • Pavol Šroba
  • Martin Ťapaják
  • Eduard Valek
  • Miroslav Matištík

Zápisnica zo sčítania hlasov.