Informácie o ochrane osobných údajov

Zodpovedná osoba GDPR
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841
email: dpo@kbs.sk