V nedeľu 5. septembra 2021 bola vo farnosti Zuberec založená farská charita.

Príslušné dekréty odovzdal miestny farár Mons. A. Tyrol koordinátorke FCH pani Agneši Hudecovej a pokladníčke pani Agneši Leginusovej. Obidvom zaželal hojnú Božiu pomoc a veriacim vysvetlil poslanie FCH, ktorá má byť integrálnou súčasťou náboženského života farnosti.

Ak chce niekto prispieť na činnosť farskej charity v Zuberci, môže tak urobiť:

  • osobne,
  • alebo cez účet: IBAN: SK6009000000000320277500 s poznámkou: Príspevok na farskú charitu.

O jednotlivých projektoch FCH budeme informovať.


Dianie v charite

  • Farská charita sa činí
    Uplynulé dva týždne (16. – 27. mája 2022) bolo v priestoroch našej farskej charity rušno. Každý deň sem na dve hodiny (16.00 – 18.00) prichádzali naše charitné dobrovoľníčky a preberali darované detské oblečenie a trvanlivé potraviny. To všetko bolo určené pre Útulok sv. Františka v Levoči a okolité rómske osady. Veľká vďaka patrí našim farníkom… Read more: Farská charita sa činí