Ružencové spoločenstvá v našej farnosti

 

Ružencové pobožnosti 2017

 • sv. Františka z Assisi  – horliteľ Irena Fileková, Zuberec 171
 • Panny Márie Lurdskej – horliteľ Katarína Borsíková, Zuberec 140
 • Fatimskej Panny Márie – horliteľ  Klementína Šišková, Zuberec 278
 • Nepoškvrneného počatia Panny Márie – horliteľ  Klementína Jurinová, Zuberec 266
 • sv. Dominika – horliteľ Otília Harmatová, Zuberec 128
 • sv. Kláry – horliteľ Františka Šišková, Zuberec 114
 • sv. Ondreja, apoštola – horliteľ Ondrej Kováľ, Zuberec 337
 • sv. Jozefa – horliteľ Jozef Šroba, Zuberec 43
 • sv. Vendelína – horliteľ Bernardína Knaperková, Zuberec 110
 • Svätej Rodiny – horliteľ Daniela Jurinová, Zuberec 303
 • sv. Terézie z Lisieux – horliteľ Klementína Šišková, Zuberec 264
 • Sedembolestnej Panny Márie – horliteľ  Margita Šrobová, Zuberec 27
 • Ružencovej Panny Márie – horliteľ Mária Gejdošová, Zuberec 184
 • bl. Zdenky – horliteľ Magdaléna Jadrňáková, Zuberec 219
 • sv. Lucie – horliteľ Anna Šišková, Zuberec 270

Každú prvú nedeľu  v mesiaci  o 14: 00 v kostole  sa ružencové spoločenstvá stretávajú na FATIMSKEJ NEDELI.  Po spoločnej modlitbe posvätného ruženca si členovia ružencových spoločenstiev vymenia obrázky s tajomstvami posvätného ruženca.