STRETNUTIE členov ružencového bratstva každý prvý piatok v mesiaci, po sv. omši spojené s krátkou spoločnou modlitbou a výmenou kartičiek členov živého ruženca.