ROZPIS SLUŽIEB NAŠICH MINIŠTRANTOV
1. mája – 28. augusta 2022

 

1. skupina (pondelok) 
Matúš Krupa, Alex Kučera, Adam Motyčák, Lukáš Ťapaják, Maroš Ťapaják,
Kristián Feranec, Ivan Patera, Matej Jandura, Filip Škerda, Jakub Šiška

2. skupina (utorok)
Dávid Harmata, Michal Jančo, Dávid Jančo, Daniel Pilarčík, Adam Bažík, Timotej Petrášek,
Samuel Gonda, Matej Borsík, Alex Kopecký, Lukáš Jadrňák, Jakub Šiška

3. skupina (streda)
Filip Harmata, Matúš Šroba, Eduard Šuriňák, Richard Petrášek

4. skupina (štvrtok)
Maroš Šiška, Leonard Geschwandtner, Lukáš Jadrňák, Richard Petrášek, Matej Borsík, Filip Škerda, Alex Kopecký

5. skupina (piatok)
Štefan Letošťák, Tomáš Matis, Lukáš Jadrňák, Jakub Šiška

6. skupina (sobota)
Eduard Šiška, Ľuboš Škerda, Erik Šiška, Matej Borsík, Alex Kopecký

 

Komu v danom termíne nevyhovuje prísť miništrovať, má si svoju službu vymeniť s iným miništrantom. Kapitánom miništrantov je Alex Kučera.

Zvýraznené mená na jednotlivé dni sú hlavní miništranti. Oni určia každému miništrantovi z vlastnej skupiny, čo bude pri sv. omši robiť.

V pracovných dňoch, od pondelka do soboty vrátane, sa miništruje podľa skupín.

 

V nedele a sviatky sa miništruje podľa nasledovnej tabuľky