Uplynulé dva týždne (16. – 27. mája 2022) bolo v priestoroch našej farskej charity rušno. Každý deň sem na dve hodiny (16.00 – 18.00) prichádzali naše charitné dobrovoľníčky a preberali darované detské oblečenie a trvanlivé potraviny. To všetko bolo určené pre Útulok sv. Františka v Levoči a okolité rómske osady.

Veľká vďaka patrí našim farníkom zo Zuberca a Or. B. Potoka, ktorí veľkodušne darovali rómskym deťom oblečenie a potraviny, a to z čistej lásky k blížnemu. Ďakujeme aj vedúcim farskej charity p. A. Hudecovej a p. A. Leginusovej, ako aj p. Rasťovi Bažíkovi a jeho synovi Jakubovi. Obaja nám všetok materiál na vlastnom aute odviezli na miesto určenia.

Nech dobrý Pán Boh všetkým odplatí.