Vo farnosti Zuberec sme v uplynulom týždni (13.- 20. februára 2022) mali dve významné aktuality:

V kostole sme mali niekoľko aktivít s témou Národného týždňa manželstva (modlitby sv. ruženca,
adoráciu, krížovú cestu a obnovu manželských sľubov). O všetko sa organizačne postarala Mária Šuriňáková a Zuzana Valeková, ktoré pripravili program a pozvali manželské páry, ktoré sa striedavo modlili ruženec a príslušné rozjímania pred Oltárnou sviatosťou a zastavenia krížovej cesty.
V piatok 18. februára si manželia prezenčne alebo v domácnostiach obnovili manželské sľuby. V kostole vládla radostná atmosféra Božej prítomnosti a ochoty našich veriacich modliť sa za manželov.

 

V nedeľu 20. februára pán farár predstavil farníkom nového pána kostolníka. Stal sa ním pán Ján Janoštín, ktorý nastupuje po zosnulom p. Jánovi Šveláňovi. Farár A. Tyrol v mene celej farnosti zaželal novému p. kostolníkovi radosť z blízkosti Pánu Bohu a svätým veciam a raz bohatú odmenu od Pána Boha.