V nedeľu 20. júna sme boli na prvej túre v Oraviciach a zašli sme až k Juráňovej doline.
Miništranti ešte dolaďujú vysvedčenie, preto nás bolo menej.
Ale zábava bola dobrá, aj zmrzliny bolo dosť:)
Vďaka, otcovia!