V malebnom prostredí roháčskej prírody, na poľane Zverovka, sa každoročne od roku 1938 – s výnimkou štátneho zákazu v časoch totality – koná Sviatok hôr. Ide o podujatie, ktoré teraz organizuje kresťansko-demokratický klub našej obce v spolupráci s obecným a farským úradom. Cieľom podujatia je oslava Boha za dar krásnej prírody a prehĺbenie citlivosti ľudí na jej ochranu a zveľaďovanie pre budúcnosť.


V tomto roku sa slávnosť konala v nedeľu 9. júla a slávnostným celebrantom a kazateľom bol biskup, vojenský ordinár Mons. František Rábek, ktorý v homílii vysvetlil, že pravý pokoj je dôsledkom srdca, ktorým vie človek rozlíšiť dobré od zlého a chápe spravodlivosť v zornom uhle Božej vôle. V závere svojho príhovoru obrátil pozornosť na prírodu, ktorá svojou krásou a účelnosťou je výrečným nástrojom poznania pravdy o Bohu, o človeku aj o stvorených veciach.

Slávnosť ozdobili členovia záchranného zboru v Roháčoch, speváčky a speváci chrámového spevokolu, mnoho ľudí prišlo v krojoch, prítomní boli aj starostovia viacerých obcí a poslanci Žilinského samosprávneho kraja a ďalší vzácni hostia. Na začiatku sa asi tisícke účastníkov prihovoril Ing. Vladimír Šiška, donedávna starosta obce Zuberec a Martina Jendrašáková, ktorá predniesla pôsobivú báseň Kríž v poli od C. Harmatu Milotínskeho. Vnučky známeho chatára Štefana Šrobu zaspievali pieseň Pod Roháčom žijem.
Z oslavy Sviatku hôr sme všetci odchádzali povznesení na duchu, spokojní a vďační organizátorom za vydarené podujatie.

Mons. Anton Tyrol, farár Zuberec