S hlbokým smútkom sme prijali správu, že v pondelok 3. januára 2022 v popoludňajších hodinách odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi dlhoročný kostolník v Zuberci, pán Ján Šveláň. Všetci za ním smútime, pretože sme ho poznali ako nesmierne láskavého človeka mimoriadnych ľudských aj kresťanských kvalít, ktorý miloval Boží chrám, liturgiu a podľa svojich najlepších schopností prispieval k jej dôstojnosti a kráse.

Ján Šveláň sa narodil 20. júla 1958 a takmer celý život prežil v Zuberci. V mladých rokoch miništroval v Habovke aj Zuberci. Vyučil sa za nástrojára a zamestnal sa v Tesle Nižná n. Oravou.

Od roku 1975 vykonával službu kostolníka v Zuberci a táto služba sa stala jeho láskou. V roku 2005 si našiel zamestnanie v Čechách, ale z rodinných dôvodov sa v roku 2015 odtiaľ vrátil a zamestnal sa v Kolibe pod Roháčmi a opäť pomáhal v sakristii ako druhý kostolník až do svojej smrti. Posledný rok života bol s dovolením diecézneho administrátora aj vysluhovateľom sv. prijímania v našej farnosti.

V jeho osobe strácame radostného a vľúdneho človeka, ktorý miloval Božie veci a rád pomáhal pri všetkom, čo sme v kostole a jeho areáli robili. Ťažká choroba s rýchlym priebehom nám ho vytrhla z nášho stredu, ale veríme, že spočinul v láskavom Božom náručí.
Pochovaný bude 5. januára 2022 v Zuberci.
Nech odpočíva v pokoji.