Spišskí biskupi v predchádzajúcich rokoch stanovili, že päť dní do roka si budeme pripomínať ako pamätné dni diecézy. Všetky sa vzťahujú na osobnosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Je to dátum jeho narodenia, smrti, kňazskej a biskupskej vysviacky a deň prevzatia úradu diecézneho biskupa. V sobotu 12. novembra 2022 bola spomienka na 145. výročie jeho narodenia (pozn.: narodil sa 14. 11. 1877).


Z farnosti Zuberec sme sa na túto slávnosť vybrali autobusom, ktorý nám ochotne dala k dispozícii rodina Vrláková. A tak 50 pútnikov spolu s príbuznými Božieho sluhu za krásneho počasia a radostnej atmosféry absolvovalo cestu do centra diecézy. Zúčastnili sme sa na sv. omši v katedrále, navštívili sme krypty biskupov a kanonikov, kde sú uložené ostatky Božieho sluhu Jána Vojtaššáka, navštívili sme hroby biskupov Františka Tondru a Štefana Sečku na miestnom cintoríne a bolo nám dovolené navštíviť aj historické priestory biskupského paláca. V kňazskom seminári sme dostali dobrý obed a v závere návštevy sme sa stretli s bývalým nunciom na Slovensku, arcibiskupom G. G. Ottonellom, ktorý práve zavítal na Spišskú Kapitulu. Bol to pekný zážitok umocnený aj tým, že štyria naši zástupcovia niesli obetné dary, dielo šikovných rúk a dobrého srdca našich veriacich. Slávnosť pripravil postulátor procesu blahorečenia, ICDr. Peter Jurčaga. Ďakujeme.