Naša farnosť je zapojená do projektu Mladé srdce. V rámci tohto projektu prosíme o vyplnenie nasledovného dotazníka. Je jednoduchý, anonymný a krátky. Váš názor určite pomôže: https://forms.gle/a4y5hgAQmUW6YrEW6