Na slávnosť Božieho narodenia sme v zuberskom farskom kostole mali milú slávnosť, keď medzi zhromaždený Boží ľud zavítal diecézny pán biskup Mons. František Trstenský. Prišiel na pozvanie miestneho farára Mons. A. Tyrola, ktorý ho privítal a predstavil mu veriacich, ktorí radi spievajú, radi sa modlia a nadovšetko milujú tradície predchádzajúcich generácií a tunajšiu roháčsku prírodu. Toto všetko dokázali vtiahnuť do svojho duchovného života, ktorý dostal svoj výraz aj v tejto hlboko prežívanej sv. omši.
Otec biskup sa v homílii zmienil o troch črtách betlehemských pastierov, ktorí 1. strážili stáda, 2. počúvali Slovo a rozprávali o ňom a napokon 3. vrátili sa a oslavovali Boha. Toto je možné a potrebné robiť aj dnes, ak chceme dnes byť hodnovernými kresťanmi.
V závere sv. omše sa miestny pán starosta Pavol Šroba poďakoval za farnosť aj za obec pánu biskupovi za jeho milú návštevu v Zuberci a pripomenul hrdinský príklad pápežského preláta Mons. Viktora Trstenského, ktorý bol príbuzným nášho pána biskupa. Slávnosť ozdobili miestni speváci svojím krásnym spevom a precítenou ľudovou hudbou na Božiu slávu a na radosť všetkých