Vyjadrenie od kardinála J. Ratzingera:
Vyjadrenie Konferencie biskupov Slovenska: