Chorých a starých ľudí, ktorí nevládzu navštevovať bohoslužby, navštívim na prvý piatok v mesiaci od 8.00 hod.

  • Nových chorých možno prihlásiť do štvrtka pred prvým piatkom kňazovi (už raz prihlásených chorých netreba viac prihlasovať).
  • Odhlásiť treba len tých, ktorí odišli do nemocnice, … (zomrelých netreba odhlasovať).