Spomienková prezentácia fotografií z príležitosť 1. výročia smrti kňaza Ludwiga Stegla, ktorý Zuberec navštevoval dlhé roky.