V nedeľu 25. júna sme si s celou farnosťou pripomenuli naplnených 25 rokov odo dňa, keď pán biskup Mons. František Tondra dňa 1. júla 1998 zriadil novú farnosť v Zuberci, pod Roháčmi. Hlavným celebrantom a kazateľom slávnostných bohoslužieb bol doc. P. Szczepan Praśkiewicz, karmelitán, ktorý je relátorom Dikastéria pre kauzy svätých vo Vatikáne. Pátra Szczepana sprevádzal jeho rehoľný spolubrat P. Stanisław Miernik, v súčasnosti farár na Starých Horách a predstavený tamojších karmelitánov, ktorí spravujú farnosť Staré Hory. Na slávnosti koncelebrovali aj ďalší kňazi.

Obaja hostia sa prihovorili prítomným a ocenili pritom zásluhy významných osobností pre súčasný duchovný život: predovšetkým Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, biskupa Michala Buzalku, bl. Titusa Zemana, Františka a Tomáša Munkovcov, bl. sestry Zdenky Schellingovej, dlhoročného farára v Habovke a Zuberci Edmunda Petra Bárdoša, Jozefa Kapalu, Jozefa Šimičáka a iných.

Zavítali tiež k farníkom, ktorí sa so svojimi rodinami stretli na farskom dni, popoludňajšom posedení pri guľáši na ihrisku, kde boli pripravené zaujímavé hry pre deti a mládež. Všetkých povzbudili k vzájomnej spolupatričnosti, k hrdosti na rodný kraj a k vlastným duchovným a kultúrnym koreňom. Veriacich potešila aj publikácia vydaná pre túto príležitosť.