Farnosť Zuberec oslavuje štvrťstoročie svojho vzniku (1. júla 1998). V nedeľu 25. júna 2023 sa vo farskom kostole sv. Vendelína uskutočnili slávnostné bohoslužby pod vedením pátra doc. Szczepana Praśkiewicza, OCD z Ríma, ktorý vyzdvihol vynikajúcu postavu z dejín tejto farnosti, kňaza Edmunda Petra Bárdoša, jedného z najhlavnejších svedkov v procesoch blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a dvoch členov rodiny z Ružomberka, Františka a Tomáša Munka. Zdôraznil tiež dôležitosť prežívania spolupatričnosti medzi farníkmi, ale aj navonok pre vydávanie svedectva o Kristovi.

Pokračovaním vďakyvzdávania Bohu za 25 rokov farnosti Zuberec bola zbierka šatstva pre tých, ktorí trpia núdzu. Darované šatstvo, obuv a iné užitočné veci pre núdznych prebrali a pripravili na odvoz pracovníčky našej farskej charity, pani Agneša Hudecová a Agneša Leginusová. Pán Peter Šimičák zadarmo odviezol všetko do Kláštora pod Znievom, kde to prevzal riaditeľ tamojšieho centra Dobrý Pastier, pán dekan Vladimír Maslák.

Ďalšou vydarenou akciou vo farnosti Zuberec bol farský tábor detí, ktorý trval v čase od 3. do 7. júla. Zúčastnilo sa na ňom 67 detí a 18 animátorov, medzi nimi dve deti z Ukrajiny. Téma farského tábora „Poznaj svoj obec a svoju farnosť“ dobre korešponduje s oslavou 25. výročia ustanovenia farnosti Zuberec. Deti sa každý deň zúčastňovali na osobitných bohoslužbách vyhradených špeciálne pre nich, vykonali si prvopiatkovú sv. spoveď a poznávali krásy prírody, poznávali históriu obce a farnosti a pozorne sledovali program, ktorý im pripravili lesníci, ochranári, včelári a pochutili si na dobrých raňajkách vo fare a na obedoch v tunajších reštauráciách. O všetko sa postarali Mária Gejdošová, Zuzana Valeková, Eva Ištoková a ďalšie ženy-matky aj otcovia detí. Všetkých nech dobrý Pán Boh odmení.