7. Svätý týždeň

Tento kvíz je zameraný na najdôležitejšie udalosti dejín našej spásy. Jeho aktuálnosť v čase blízkom k Veľkej noci je teda veľká. Stojí za to spresniť si niektoré pojmy alebo prehĺbiť si teologické znalosti tohto dôležitého týždňa.

1 / 10

Týždeň, ktorý predchádza Veľkonočnej nedeli (pôvodne Veľký týždeň), voláme po novom:

2 / 10

Vstup do Svätého týždňa začíname nedeľou, ktorá sa nazýva:

3 / 10

Čo si pripomíname Palmovou nedeľou?

4 / 10

Čo je podstatou Štvrtku Svätého týždňa (Zelený štvrtok)?

5 / 10

Vo Štvrtok Svätého týždňa biskupi slúžia dopoludnia sv. omše s kňazmi svojich diecéz a pritom svätia:

6 / 10

Veľký piatok po novom nazývame:

7 / 10

Posledné slová Pána Ježiša na kríži boli:

8 / 10

Na Veľký piatok kľakáme pred odhaleným krížom tak, ako pred bohostánkom. Prečo?

9 / 10

Biela sobota sa teraz nazýva Svätá sobota, lebo je vzácnym dňom, keď:

10 / 10

Veľkonočnú vigíliu začíname:

Váš výsledok je