12. Kvíz o Panne Márii

Mariánska úcta je integrálnou témou katolíckeho náboženstva. Panna Mária má v našej viere a našom kulte celkom osobitnú pozíciu, ktorú je veľmi dôležité poznať a podľa toho sa v mariánskej úcte aj riadiť. Nasledujúci kvíz preto môže byť veľmi dobrou pomôckou.

1 / 10

Meno Mária je hebrejského pôvodu a jeho voľný preklad znie „milovaná Bohom“. V hebrejskom origináli toto meno znie:

2 / 10

Prikázané mariánske sviatky sú:

3 / 10

Pozdrav „Zdravas´, milostiplná, Pán s tebou“ je pozdrav, ktorý:

4 / 10

Slová „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života“...

5 / 10

Chválospev Panny Márie „Velebí moja duša Pána...“

6 / 10

Slová Panny Márie na svadbe v Káne „Urobte všetko, čo vám povie“ sa nachádzajú v Evanjeliu podľa:

7 / 10

Pán Ježiš na kríži povedal „Hľa, tvoja matka“ v Evanjeliu podľa:

8 / 10

Modlitba „O, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo“ pochádza:

9 / 10

Pri zjaveniach vo Fatime dala Panna Mária prísľub osobitných milostí pri pobožnosti Fatimských prvých sobôt – že bude pri dušiach v hodine ich smrti so všetkými milosťami potrebnými na ich spásu, ak túto pobožnosť vykonajú:

10 / 10

„Mariánske“ mesiace, v ktorých si osobitne uctievame Pannu Máriu, sú:

Váš výsledok je