11. Kvíz o Duchu Svätom

Poznáte dobre tretiu božskú osobu? Ktosi kedysi o Duchu Svätom povedal: „Zabudnutý Boh.“ Veríme, že to vo vašom prípade nie je tak. Overte si svoje vedomosti o Duchu Svätom a potom si dajte odpoveď na uvedenú otázku.

1 / 10

Kto je Duch Svätý?

2 / 10

Kedy poslal Pán Ježiš svojej Cirkvi Ducha Svätého?

3 / 10

Kedy každoročne slávime slávnosť Zoslania Ducha Svätého?

4 / 10

V akej podobe sa zjavil Duch Svätý pri krste Pána Ježiša?

5 / 10

Za akých okolností sa zjavil Duch Svätý na desiaty deň po Nanebovstúpení Pána?

6 / 10

Ako učinkuje Duch Svätý v Cirkvi?

7 / 10

Ako učinkuje Duch Svätý v ľudských dušiach?

8 / 10

Koľko darov Ducha Svätého poznáme?

9 / 10

Ktoré sú dary Ducha Svätého?

10 / 10

Ako Pán Ježiš nazval Ducha Svätého?

Váš výsledok je