10. Kvíz o Oltárnej sviatosti

Oltárna sviatosť, čiže Eucharistia, je vrcholom a prameňom celého duchovného života veriacich kresťanov katolíkov. Patrí sa preto, aby sme si teraz, keď deti prijímajú túto sviatosť po prvý raz v živote, zopakovali niektoré fakty a prehĺbili si svoj vzťah k tejto sviatosti.

1 / 10

Čo sú sviatosti?

2 / 10

Koľko máme sviatostí?

3 / 10

Čo je Oltárna sviatosť?

4 / 10

Kedy ustanovil Ježiš Kristus Oltárnu sviatosť?

5 / 10

Čo v preklade znamená slovo Eucharistia?

6 / 10

Cirkev vo svojich prikázaniach prikazuje veriacim aspoň minimálny počet prijatia Eucharistie. Je to:

7 / 10

Ako sa volá sväté prijímanie, ktoré sa dáva ťažko chorým ako tzv. „pokrm na cestu“?

8 / 10

Čo je to „eucharistický pôst“?

9 / 10

Môžeme ísť na sväté prijímanie, ak máme na duši ľahké hriechy a vieme o nich?

10 / 10

„Eucharistia – moja diaľnica do neba.“ Autorom tohto výroku je:

Váš výsledok je