Posledný týždeň tohoročných prázdnin (29. august – 2. september) sa v zuberskej farnosti niesol v znamení rozličných akcií pre mladšie i staršie deti a miništrantov. V utorok sa popoludní stretli deti vo farskej záhrade a predstavili to, čo si naštudovali a nakreslili o svojich krstných patrónoch. To bola ich prázdninová úloha, ktorej sa zhostili nad očakávanie. V stredu mali svoj deň miništranti, ktorých miestny farár A. Tyrol zobral na výlet do Brestovskej jaskyne a vo štvrtok bola opekačka venovaná starším žiakom. Keďže to bol prvopiatkový týždeň, deti chodili striedavo do kostola na sv. spoveď a večer po bohoslužbách v utorok sa všetkým ušla zmrzlina. Všetky akcie zorganizovali naše ochotné dobrovoľníčky Mária Gejdošová a Zuzana Valeková, ktorým – spolu so sponzormi a darcami všetkých možných zliav – patrí veľká vďaka a obdiv.

Mons. A. Tyrol, farár