Milí mladí priatelia, naši farníci!

Iste viete, že v našej farnosti prebiehajú diskusie o celocirkevnej synode. Už sme pri 7. téme a chceli by sme Vás pozvať, aby ste sa zapojili do týchto rozpráv aspoň formou odpovedí na otázky.
Siedma téma hovorí o ekumenizme. Ak sa zapojíte, budem rád. Odpovede na nasledovné otázky mi pošlite (do 20. mája) na adresu: zuberec@kapitula.sk.
Na stiahnutie –  Otázky k 7. téme.
Ďakuje Vám Váš farár Mons. A. Tyrol.