Prvý septembrový deň 2021 sme sa vybrali s miništrantmi na výlet.

Nasmerovali sme si to na pekné miesta Oravy: Oravská priehrada a kostol na Ostrove umenia,
Hájovňa Roveň s výstavou P. O. Hviezdoslava a Mila Urbana a napokon futbal proti miništrantom
Oravskej Polhory. Odtiaľ sme si doviezli 3 body za víťazstvo 11:8 v telocvični a množstvo
pekných zážitkov.