Dňa 19. septembra 2022 večer o 19. hodine sa zišli členovia volebnej komisie pre voľby do HRF Zuberec na spočítanie hlasov vo voľbách do HRF, ktoré sa uskutočnili v nedeľu 18. septembra 2022.
Členovia volebnej komisie v zložení Martin Ťapaják, Eduard Valek a Peter Bažík spočítali hlasy a svojím podpisom potvrdzujú, že z rozdaných volebných lístkov (v nedeľu 11. septembra 2022) v počte cca 750 sa v nedeľu 18. septembra 2022 vrátilo 442 volebných lístkov. Jeden lístok bol neplatný, všetky ostatné lístky boli platné.
Mons. A. Tyrol svoju možnosť menovať troch členov HRF uplatnil tak, že menoval ďalších troch farníkov, ktorí získali najvyšší počet hlasov za zvolenými členmi HRF.

Poradie podľa sčítaných hlasov bolo nasledovné:

Miroslav Urban77 hlasovprijíma voľbu
Martin Harmata45 hlasovprijíma voľbu
Peter Bažík45 hlasovprijíma voľbu
Pavol Šroba30 hlasovprijíma voľbu
Martin Ťapaják27 hlasovprijíma menovanie
Eduard Valek21 hlasovprijíma menovanie
Miroslav Matištík16 hlasovprijíma menovanie
Vladimír Magerčák15 hlasov
Gabriela Zamborská13 hlasov
Július Hudec11 hlasov
Ján Janoštin11 hlasov
Jozef Šuriňák10 hlasov

Ďalších 47 farníkov dostalo po menej ako 10 hlasov.
Dané v Zuberci 19. septembra 2022

Zápisnica zo sčítania hlasov