Rozpis pobožností krížovej cesty na pôstne obdobie 2023

24. februára 2023

Piatky

24. februárDeti
3. marcaMiništranti
10. marcaUlice – Prte, Novozáhradná, Poľná, Rovná, Studená
17. marcaMladí
24. marcaŽeny matky
31. marcaMuži
7. aprílaVeľký piatok – pán farár 

Nedele

26. februárUlica – Andreja Bažíka, Pod Grápou, Milotínska
5. marcaUlica – Záhradná, Hrady
12. marcaRodičia prvoprijímajúcich detí
19. marcaUlice – Roháčska, Družstevná, Pod Kýčerou
26. marcaSestry sv.  Kríža, ul. Nižné Brehy, Školská, Nad Vrškami
(Deň počatého dieťaťa)
2. aprílaUlice – Radová, Hlavná, Borová
Jasličková pobožnosť a koledníci Dobrej noviny v Zuberci

10. januára 2023

Počas vianočných sviatkov sa v našich farnostiach okrem iných slávností konajú tradičné jasličkové pobožnosti. Vo farnosti Zuberec sme túto pobožnosť kvôli chorobám detí presunuli zo slávnosti Božieho narodenia na slávnosť Zjavenia Pána, bolo to v piatok 6. januára 2023 popoludní. Podujatie sa mimoriadne vydarilo: deti už boli zdravé, a preto ich prišlo mnoho. Okrem nich a ich rodičov prišli aj viaceré rodiny odinakiaľ, pretože trávili vianočné prázdniny v tunajších penziónoch a chatách.

Deti – mnohé z nich oblečené v krásnych krojoch – s chuťou spievali a predstavili vianočnú udalosť majstrovsky prepojenú s dnešným životným štýlom v mnohých našich rodinách. Jasličková pobožnosť bola teda nielen milá a nostalgická, ale zároveň inšpirujúca pre tých, ktorí prežívajú Vianoce len ako chvíle oddychu a samoty.

Teda, vďaka vám, milé naše deti a vďaka aj vám, mamy, ktoré ste to tak pekne nacvičili.


Hneď na druhý deň, v sobotu 7. januára, sa deti rozbehli na kolednícku akciu Dobrá novina. Za jedno popoludnie vyzbierali vo farnosti vyše 2740.- eur, ktoré už putujú pre chudobné deti v africkej krajine s názvom Keňa.


Všetkým deťom aj štedrým darcom ďakuje Mons. Anton Tyrol, farár Zuberec.
Deväťdesiat rokov od posviacky Kostola sv. Vendelína v Zuberci

14. decembra 2022

V roku 2022 sme si vo farnosti Zuberec pripomenuli okrúhle jubileum, 90 rokov od posviacky miestneho kostola. Hoci bol kostol požehnaný už 28. augusta 1932, my sme si túto milú slávnosť pripomenuli v októbri, pričom sme toto jubileum spojili s liturgickou slávnosťou sv. Vendelína, ktorá sa každoročne slávi 20. októbra. Po slávnostných bohoslužbách vo štvrtok večer 20. októbra 2022 v priestoroch samotného kostola vystúpila Dr. Marianna Janoštinová a pútavou formou nám priblížila celú históriu okolností, ktoré podnietili stavbu kostola, ako aj celý priebeh prác a iné zaujímavosti. Svoj výklad doplnila aj historickými fotografiami, čím oživila a doplnila spomienky tých, ktorí stavbu kostola poznajú z kníh a z rozprávaní svojich rodičov. Kostol bol niekoľko desaťročí filiálnym kostolom farnosti Habovka, od 1. júla 1998 sa stal farským kostolom a slúži nám dodnes na radosť všetkým, ktorí doň vchádzajú.

Mons. A. Tyrol, farár
Ako sv. Ján Krstiteľ pripravoval cestu pre Pána Ježiša

14. decembra 2022

život Jána Krstiteľa:

  • jeho rodičia sa volali Zachariáš a Alžbeta
  • bývali blízko Jeruzalema (dnes sa to mesto volá Ain Karim)
  • Ján bol od Ježiša starší o pol roka
  • Ján Krstiteľ a Pán Ježiš boli príbuzní (Alžbeta bola tetou Panny Márie)
  • Ján Krstiteľ žil pri svojich rodičov a keď bol dospelý, šiel bývať na púšť
  • na púšti čítal Sväté písmo, veľa sa modlil a uvažoval nad textami Písma
  • Ján sa živil jednoduchým jedlom, ktoré poskytovala púšť (čo dovoľovali židovské zákony)
  • Ján nosil jednoduchý odev z ťavej srsti
Čitať viac
Svätá omša v skanzene

19. novembra 2022

Už sa stalo tradíciou, že každý rok 17. novembra sa v Kostole sv. Alžbety Uhorskej v Múzeu oravskej dediny na Brestovej slávi sv. omša, pretože v ten deň slávi celá Cirkev jej liturgickú spomienku. Tento malý odpust sa začal takto sláviť najskôr z iniciatívy členov Tretieho rádu sv. Františka zo Zuberca a neskôr sa k tejto peknej iniciatíve pridalo vedenie skanzenu, predovšetkým v osobe pána riaditeľa Richarda Janoština. Pravidelne sem prichádzajú veriaci z Veličnej, pretože tunajší kostol sv. Alžbety patril kedysi farnosti Veličná, filiálka Zábrež. Tamojší farár z rokov 1998 – 2011 vsdp. Štefan Kojš si našu Brestovú tak obľúbil, že sem prichádza s veriacimi aj po svojom preložení z Veličnej na Hnilec.


Tak to bolo aj toho roku. Vo štvrtok 17. 11. pricestovali do Zuberca veriaci z Veličnej pod vedením vsdp. Mareka Biela a veriaci z Hnilca spolu s vsdp. Š. Kojšom. Pridali sa aj miestni Zuberčania spolu so svojím farárom Mons. A. Tyrolom, ktorý povedal homíliu a viedol slávnostné bohoslužby. V závere všetkým poďakoval riaditeľ MOD pán Richard Janoštin a pozval všetkých na pripravený guláš. Celé podujatie sa opäť vydarilo a vďaka patrí Pánu Bohu, aj všetkým, ktorí sa o to pričinili.
Púť do Spišskej Kapituly

15. novembra 2022

Spišskí biskupi v predchádzajúcich rokoch stanovili, že päť dní do roka si budeme pripomínať ako pamätné dni diecézy. Všetky sa vzťahujú na osobnosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Je to dátum jeho narodenia, smrti, kňazskej a biskupskej vysviacky a deň prevzatia úradu diecézneho biskupa. V sobotu 12. novembra 2022 bola spomienka na 145. výročie jeho narodenia (pozn.: narodil sa 14. 11. 1877).


Z farnosti Zuberec sme sa na túto slávnosť vybrali autobusom, ktorý nám ochotne dala k dispozícii rodina Vrláková. A tak 50 pútnikov spolu s príbuznými Božieho sluhu za krásneho počasia a radostnej atmosféry absolvovalo cestu do centra diecézy. Zúčastnili sme sa na sv. omši v katedrále, navštívili sme krypty biskupov a kanonikov, kde sú uložené ostatky Božieho sluhu Jána Vojtaššáka, navštívili sme hroby biskupov Františka Tondru a Štefana Sečku na miestnom cintoríne a bolo nám dovolené navštíviť aj historické priestory biskupského paláca. V kňazskom seminári sme dostali dobrý obed a v závere návštevy sme sa stretli s bývalým nunciom na Slovensku, arcibiskupom G. G. Ottonellom, ktorý práve zavítal na Spišskú Kapitulu. Bol to pekný zážitok umocnený aj tým, že štyria naši zástupcovia niesli obetné dary, dielo šikovných rúk a dobrého srdca našich veriacich. Slávnosť pripravil postulátor procesu blahorečenia, ICDr. Peter Jurčaga. Ďakujeme.
Dobročiny zuberských detí

5. novembra 2022

Vďaka dobrému nápadu M. Gejdošovej a Z. Valekovej sa v piatok 28. októbra 2022 uskutočnila nevšedne pekná a vydarená akcia s názvom Dobročiny. Išlo o to, že v ten deň, keď deti mali zo školy voľno, sa tieto členky pastoračnej rady rozhodli pozvať deti a ich rodičov na brigádu: očistiť areál krížovej cesty na Kýčeri a očistiť aj hroby kňazov pochovaných v zuberskom cintoríne.

Pozvanie prinieslo prekvapujúci ohlas, keď sa v areáli krížovej cesty stretlo presne 40 detí a niekoľkých rodičov a v družnom spoločenstve urobili pekný poriadok na spomínaných miestach, ale predovšetkým upevnili si svoje priateľstvo a pocit spolupatričnosti. Samozrejme, na všetkých čakalo výdatné občerstvenie a spoločná fotografia. Miestny farár Mons. A. Tyrol bol na tieto ochotné deti hrdý… Veríme, že sa tešil aj Ježiš Kristus.
Poďakovanie za kondolencie

12. októbra 2022

V mene mojich súrodencov a ich rodín aj v svojom mene sa chcem čo najúctivejšie poďakovať všetkým vám, ktorí ste nám v týchto dňoch preukázali svoju ľudskú aj kresťanskú blízkosť a prejavili spoluúčasť na našom zármutku nad skonom našej mamy Márie Tyrolovej, rod. Cubínkovej. Pán života a smrti si ju povolal k sebe v piatok 7. októbra 2022 v jej 93. roku života medzi nami.


Ďakujeme pánu biskupovi Mons. Andrejovi Imrichovi za účasť na pohrebe a za homíliu, kňazom, diakonom, rehoľným sestrám z Biskupského úradu v Spišskej Kapitule, príbuzným a rodákom, ako aj mojim veriacim zo Zuberca za účasť na pohrebných obradoch v Oravskej Polhore a za prejavenie sústrasti. Pamätajme na ňu v modlitbách.

Mons. Anton Tyrol
farár Zuberec
Voľby do Hospodárskej rady farnosti Zuberec

28. septembra 2022

Dňa 19. septembra 2022 večer o 19. hodine sa zišli členovia volebnej komisie pre voľby do HRF Zuberec na spočítanie hlasov vo voľbách do HRF, ktoré sa uskutočnili v nedeľu 18. septembra 2022.
Členovia volebnej komisie v zložení Martin Ťapaják, Eduard Valek a Peter Bažík spočítali hlasy a svojím podpisom potvrdzujú, že z rozdaných volebných lístkov (v nedeľu 11. septembra 2022) v počte cca 750 sa v nedeľu 18. septembra 2022 vrátilo 442 volebných lístkov. Jeden lístok bol neplatný, všetky ostatné lístky boli platné.
Mons. A. Tyrol svoju možnosť menovať troch členov HRF uplatnil tak, že menoval ďalších troch farníkov, ktorí získali najvyšší počet hlasov za zvolenými členmi HRF.

Poradie podľa sčítaných hlasov bolo nasledovné:

Miroslav Urban77 hlasovprijíma voľbu
Martin Harmata45 hlasovprijíma voľbu
Peter Bažík45 hlasovprijíma voľbu
Pavol Šroba30 hlasovprijíma voľbu
Martin Ťapaják27 hlasovprijíma menovanie
Eduard Valek21 hlasovprijíma menovanie
Miroslav Matištík16 hlasovprijíma menovanie
Vladimír Magerčák15 hlasov
Gabriela Zamborská13 hlasov
Július Hudec11 hlasov
Ján Janoštin11 hlasov
Jozef Šuriňák10 hlasov

Ďalších 47 farníkov dostalo po menej ako 10 hlasov.
Dané v Zuberci 19. septembra 2022

Zápisnica zo sčítania hlasov
Záver prázdnin v Zuberci

6. septembra 2022

Posledný týždeň tohoročných prázdnin (29. august – 2. september) sa v zuberskej farnosti niesol v znamení rozličných akcií pre mladšie i staršie deti a miništrantov. V utorok sa popoludní stretli deti vo farskej záhrade a predstavili to, čo si naštudovali a nakreslili o svojich krstných patrónoch. To bola ich prázdninová úloha, ktorej sa zhostili nad očakávanie. V stredu mali svoj deň miništranti, ktorých miestny farár A. Tyrol zobral na výlet do Brestovskej jaskyne a vo štvrtok bola opekačka venovaná starším žiakom. Keďže to bol prvopiatkový týždeň, deti chodili striedavo do kostola na sv. spoveď a večer po bohoslužbách v utorok sa všetkým ušla zmrzlina. Všetky akcie zorganizovali naše ochotné dobrovoľníčky Mária Gejdošová a Zuzana Valeková, ktorým – spolu so sponzormi a darcami všetkých možných zliav – patrí veľká vďaka a obdiv.

Mons. A. Tyrol, farár