Už sa stalo tradíciou, že každý rok 17. novembra sa v Kostole sv. Alžbety Uhorskej v Múzeu oravskej dediny na Brestovej slávi sv. omša, pretože v ten deň slávi celá Cirkev jej liturgickú spomienku. Tento malý odpust sa začal takto sláviť najskôr z iniciatívy členov Tretieho rádu sv. Františka zo Zuberca a neskôr sa k tejto peknej iniciatíve pridalo vedenie skanzenu, predovšetkým v osobe pána riaditeľa Richarda Janoština. Pravidelne sem prichádzajú veriaci z Veličnej, pretože tunajší kostol sv. Alžbety patril kedysi farnosti Veličná, filiálka Zábrež. Tamojší farár z rokov 1998 – 2011 vsdp. Štefan Kojš si našu Brestovú tak obľúbil, že sem prichádza s veriacimi aj po svojom preložení z Veličnej na Hnilec.


Tak to bolo aj toho roku. Vo štvrtok 17. 11. pricestovali do Zuberca veriaci z Veličnej pod vedením vsdp. Mareka Biela a veriaci z Hnilca spolu s vsdp. Š. Kojšom. Pridali sa aj miestni Zuberčania spolu so svojím farárom Mons. A. Tyrolom, ktorý povedal homíliu a viedol slávnostné bohoslužby. V závere všetkým poďakoval riaditeľ MOD pán Richard Janoštin a pozval všetkých na pripravený guláš. Celé podujatie sa opäť vydarilo a vďaka patrí Pánu Bohu, aj všetkým, ktorí sa o to pričinili.