V nedeľu 6. decembra 2020 prežívali deti vo farnosti Zuberec radosť
z toho, že robili dobré skutky a za odmenu ich navštívil sv. Mikuláš.