Drahí bratia a sestry, milí moji farníci!

V situácii tvrdého lockdownu, ktorý od najbližšej polnoci vstupuje do platnosti, vás chcem uistiť, že intenzívne na vás všetkých myslím a modlím sa za čím skoršie utíšenie zúriacej epidémie.

Týmto vám oznamujem, že sv. omše budem slúžiť naďalej každý deň v určených časoch a na prijaté úmysly. Sv. omše budú každý deň vysielané v určených časoch cez internet, aj cez miestnu televíziu. V nedeľu bude z kostola v Zuberci vysielaná len sv. omša o 8. hodine ráno. (O 10. a 17. hodine budem slúžiť tiež, ale nie na kamery).

Je nám dovolená možnosť individuálnej pastoračnej starostlivosti o veriacich. V našich podmienkach to budeme uskutočňovať tak, že každý deň budem v kostole prítomný v čase od 16. do 18. hodiny a budem k dispozícii pre sviatosť zmierenia a podanie sv. prijímania. Na sv. omši bude prítomný iba p. kostolník a maximálne 1 – 2 veriaci z rodiny, za ktorú sa slúži sv. omša.

Na pohreb vo štvrtok 25. novembra prosím, nech do kostola príde len najbližšia rodina zosnulej. Ostatní účastníci pohrebu sa pripoja k obradom v dome smútku.

Všetkých vás prosím o maximálnu ohľaduplnosť a toleranciu. Nepodceňujme terajšiu situáciu. Čím viac budeme disciplinovaní, tým menej strát na životoch a menej škôd na zdraví utrpíme.

Prítomnú situáciu berme ako úlohu chrániť si zdravie, sústrediť sa na podstatné veci a na prehodnotenie svojich priorít. Verím, že Pán Boh nám pomôže zvládnuť aj túto skúšku.

Zuberec, 24. novembra 2021

Mons. Anton Tyrol
farár Zuberec