Z oslavy Božieho Tela majú tradične veľkú radosť prvoprijímajúce deti, ktoré si aj v tomto roku statočne pripravili rozmanité lupienky kvetov, aby nimi vyzdobili chodník pre Pána Ježiša v Oltárnej sviatosti, ktorú ponesie kňaz počas procesie. Hoci nám počasie nedoprialo vydať sa na dlhšiu procesiu, predsa si deti a miništranti prišli na svoje a okolo kostola pripravili pekný „koberec“, aby celá farnosť na štyroch svetových stranách mohla dostať eucharistické požehnanie.