Členovia ružencového bratstva z farnosti Zuberec sa v pondelok 8. mája 2023 vybrali na spoločnú púť na vrch Butkov pri Ladciach. Využili tak voľný deň a dobré počasie, ktoré sľubovali médiá. Tak aj bolo. K tomu sa pridružila radostná atmosféra, ktorá vládla v celom spoločenstve, umocnená spoločnou modlitbou, spevmi a výbornou organizáciou. Postarali sa o to najmä pani M. Šišková a A. Jančová a manželia Gitka a Štefan Vrlákovci, ktorí poskytli pútnikom autobus.

S pútnikmi cestoval aj miestny farár Mons. A. Tyrol, ktorý sa poďakoval členkám a členom bratstva za ich modlitby a poprosil ich, aby svoje modlitby sv. ruženca popri svojich úmysloch obetovali aj za vzbudenie kňazských a rehoľných povolaní vo farnosti.

Všetci sme sa vrátili povzbudení na duchu a spokojní z užitočne prežitého dňa.

Mons. A. Tyrol, farár Zuberec