Vo farnosti Zuberec sa ujal zvyk, že po slávnosti 1. sv. prijímania rodičia organizujú svojim deťom spoločný výlet s cieľom ešte viac prehĺbiť väzby, ktoré si deti vybudovali počas spoločnej prípravy na prijatie prvých sviatostí.
A tak sa deti a ich rodičia v sobotu 27. mája 2023 vydali na cestu do Klina a Zákamenného. V krásnom areáli deti obdivovali sochy Pána Ježiša, sv. Jána Pavla II., bl. Zdenky a biskupa Jána Vojtaššáka a obdivovali krásu okolitej prírody.
Vo farskom kostole v Zákamennom mal pre nich p. farár Mons. A. Tyrol sv. omšu, pri ktorej sa všetci zasvätili Panne Márii a prosili ju o príhovor v celom svojom živote. Pri hrobe Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka si pripomenuli jeho život a hrdinské čnosti a modlili sa za jeho blahorečenie. V popoludňajších hodinách sa, plní zážitkov, s radosťou vrátili domov.