Po celoročnej príprave v škole a v kostole prišiel pre 21 detí zo Zuberca ich veľký deň, keď po prvý raz prijali sviatostného Ježiša Krista v Eucharistii. Bolo to v nedeľu 30. mája 2021. Hoci ešte v otázke účasti platili prísne podmienky, zo slávnosti sa tešila celá farnosť.