Milí farníci, naša farnosť sa zapojila do projektu Mladé srdce, ktorý realizuje eRko. Jeho cieľom je prebudiť mladých ľudí vo farnosti, pomôcť im rozvíjať ich talenty a povzbudiť ich k osobnému duchovnému rastu. Vďaka projektu sa aj v našej farnosti viac zaujímame o mladých.

O Váš pohľad na farnosť sme Vás prosili formou dotazníka aj v úvode projektu, dnes Vás prosíme o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou záverečného hodnotenia. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie trvá 5 až 10 minút. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí aj takýmto spôsobom pomôžete k oživeniu farnosti.

Link: https://forms.gle/DrphVfpseweum2ZKA