V piatok 20. októbra 2023, na slávnosť sv. Vendelína, patróna farnosti Zuberec, zavítal do svojho rodiska Dr. Ondrej Borsík, dekan-farár v Poprade. Na základe prosby miestneho farára Mons. A. Tyrola požehnal obnovenú krížovú cestu, ktorá vedie od Roháčskej ulice na vrch Kýčera nad obcou. V uplynulých týždňoch si miestni veriaci túto krížovú cestu svojpomocne obnovili a zveľadili, aby slúžila domácim veriacim, ako aj turistom a ďalším návštevníkom.

Po jej požehnaní sa všetci – niekoľko desiatok účastníkov – pomodlili aj samotnú pobožnosť krížovej cesty a obetovali ju za tých, ktorí pomáhali pri prácach a za vlastníkov jednotlivých parciel, cez ktoré prechádza chodník, teraz pekne upravený a slúžiaci svojmu účelu.