V mene mojich súrodencov a ich rodín aj v svojom mene sa chcem čo najúctivejšie poďakovať všetkým vám, ktorí ste nám v týchto dňoch preukázali svoju ľudskú aj kresťanskú blízkosť a prejavili spoluúčasť na našom zármutku nad skonom našej mamy Márie Tyrolovej, rod. Cubínkovej. Pán života a smrti si ju povolal k sebe v piatok 7. októbra 2022 v jej 93. roku života medzi nami.


Ďakujeme pánu biskupovi Mons. Andrejovi Imrichovi za účasť na pohrebe a za homíliu, kňazom, diakonom, rehoľným sestrám z Biskupského úradu v Spišskej Kapitule, príbuzným a rodákom, ako aj mojim veriacim zo Zuberca za účasť na pohrebných obradoch v Oravskej Polhore a za prejavenie sústrasti. Pamätajme na ňu v modlitbách.

Mons. Anton Tyrol
farár Zuberec