Definfekcia kostola

23. decembra 2020

Týmto informujeme našich veriacich, že v stredu 23. decembra 2020 vo večerných hodinách boli všetky vnútorné priestory nášho kostola sv. Vendelína (vstupná chodba, loď, obidve sakristie, svätyňa, spovednica a chór) dôkladne vydezinfikované. Dezinfekciu previedla služba Oravského záchranného systému Námestovo pod vedením Ing. Igora Janckulíka. Dezinfekcia bola vykonaná zdarma, za čo celému kolektívu vyslovujeme úprimnú vďaku a obdiv. Nech im to dobrý Pán Boh odplatí.
Sv. Mikuláš v Zuberci

6. decembra 2020

V nedeľu 6. decembra 2020 prežívali deti vo farnosti Zuberec radosť
z toho, že robili dobré skutky a za odmenu ich navštívil sv. Mikuláš.Zomrel diecézny biskup Mons. Štefan Sečka

28. októbra 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v stredu 28. októbra 2020 v skorých ranných hodinách v nemocnici v Levoči zomrel náš milovaný otec biskup Mons. Štefan Sečka.

Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho dlhodobo trápili. Trpel vážnou chorobu srdca a bol diabetik. Zomrel na následky týchto chorôb. Úmrtie nebolo spojené s ochorením COVID-19.

Pozývame našich veriacich, aby sme naňho pamätali v modlitbách za spásu jeho nesmrteľnej duše.

 

Pohreb  bude v utorok 3. novembra o 10. hodine v Spišskej Kapitule pri obmedzení počtu účastníkov. Pohreb bude vysielať TVLux a Rádio Lumen.