5. farský kvíz – Pôst a pôstne obdobie

5. marca 2022

5. Pôst a pôstne obdobie

Overte si svoje vedomosti z otázok týkajúcich sa pôstu a jeho významu pre duchovný život kresťana. Možnože práve riešené otázky vám pripomenú, na čo sa treba v tomto období zamerať.

1 / 10

Pôstne obdobie začíname 40 dní pred veľkonočnými sviatkami, a to:

2 / 10

Čo si pripomíname 40-dňovým pôstom?

3 / 10

Čo si pod kresťanským pôstom máme predstaviť?

4 / 10

Prísny pôst máme?

5 / 10

Prísny pôst (raz za deň dosýta sa najesť a 2x si možno zajesť bezmäsitý pokrm) je povinný/á dodržiavať kresťan/kresťanka vo veku:

6 / 10

Zdržiavať sa mäsitého pokrmu na Popolcovú stredu je povinný/á kresťan/kresťanka:

7 / 10

Aká modlitba/pobožnosť je zaužívaná pre toto obdobie, pri ktorej rozjímame o utrpení Ježiša Krista?

8 / 10

Ktorým dňom sa končí pôstne obdobie?

9 / 10

Liturgická farba v Rímskokatolíckej cirkvi v pôstnom období je:

10 / 10

Dni prísneho pôstu sú:

Váš výsledok je
Týždeň manželstva a nový pán kostolník

20. februára 2022

Vo farnosti Zuberec sme v uplynulom týždni (13.- 20. februára 2022) mali dve významné aktuality:

V kostole sme mali niekoľko aktivít s témou Národného týždňa manželstva (modlitby sv. ruženca,
adoráciu, krížovú cestu a obnovu manželských sľubov). O všetko sa organizačne postarala Mária Šuriňáková a Zuzana Valeková, ktoré pripravili program a pozvali manželské páry, ktoré sa striedavo modlili ruženec a príslušné rozjímania pred Oltárnou sviatosťou a zastavenia krížovej cesty.
V piatok 18. februára si manželia prezenčne alebo v domácnostiach obnovili manželské sľuby. V kostole vládla radostná atmosféra Božej prítomnosti a ochoty našich veriacich modliť sa za manželov.

 

V nedeľu 20. februára pán farár predstavil farníkom nového pána kostolníka. Stal sa ním pán Ján Janoštín, ktorý nastupuje po zosnulom p. Jánovi Šveláňovi. Farár A. Tyrol v mene celej farnosti zaželal novému p. kostolníkovi radosť z blízkosti Pánu Bohu a svätým veciam a raz bohatú odmenu od Pána Boha.
4. farský kvíz – Kňazi-rodáci zo Zuberca

20. februára 2022

4. Kňazi-rodáci zo Zuberca

V nasledovnom kvíze siahneme trochu do histórie našej farnosti a pozrieme sa na niektorých kňazov, ktorí navštívili našu farnosť, či obec, alebo odtiaľ pochádzali.

1 / 10

Kňaz, rodák zo Zuberca, Andrej Bažík, bol okrem iného aj spisovateľom a buditeľom, používal pseudonym:

2 / 10

Ako sa volal kňaz, ktorý mal prímenie „Milotínsky“? Bol to:

3 / 10

Označte správnu trojicu kňazov, ktorí sú pochovaní vedľa seba na zuberskom cintoríne:

4 / 10

Kňaz, básnik „Milotínsky“, napísal niekoľko básní.
V jednej z nich s názvom „Pohľad k horám“ sú tieto slová:

5 / 10

Pred niekoľkými rokmi navštívil našu obec, skanzen a Roháče kardinál, ktorý patrí teraz k najdlhšie žijúcim kardinálom na svete. Je to:

6 / 10

Ktorí žijúci kňazi pochádzajúci z našej obce boli spolužiakmi z kňazského seminára na Spiši?

7 / 10

Náš nezabudnuteľný duchovný otec Peter Edmund Bárdoš, strávil ako mladý kňaz určitý čas v jednom tábore. Bol to:

8 / 10

Duchovný otec Bárdoš si z tohto pobytu okrem spomienok naň doniesol na pamiatku aj:

9 / 10

Jeden z najvzdelanejších slovenských kňazov svojej doby, mamku mal zo Zuberca. Bol publicistom, prekladateľom, pápežským prelátom. Napísal knihu Spod Roháčov po Vatikán. Bol to:

10 / 10

Ktorý z týchto kňazov bol za totality odsúdený na 4 roky, uväznený, jedným z údajných dôvodov bolo, že veriacim prečítal pastiersky list biskupa Jána Vojtaššáka:

Váš výsledok je
Pamätné dni Spišskej diecézy

7. februára 2022

V mesiaci február slávime dva pamätné dni Spišskej diecézy:

  • 13. februára je deň biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (1921) a
  • 27. februára je deň prevzatia úradu diecézneho biskupa (1921).

Tieto dve pamätné udalosti si pripomenieme v nedeľu 13. februára 2022 slávnostnou sv omšouv Katedrále sv. Martina. Hlavným celebrantom a kazateľom bude emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.
Rádio Lumen a TVLux budú vysielať priamy prenos z tejto sv. omše, ktorá začne o 9.00 hod.

TV Lux odvysiela dokofilm o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi s názvom VOJTAŠŠÁK: BARBARSKÉ DNI talianskych režisérov Alberta di Giglia a Luigiho Boneschiho v týchto vysielacích časoch:

  • streda 9.2.2022 o 16:05 hod.
  • štvrtok 10.2.2022 o 8:55 hod.
  • sobota 12.2.2022 o 22:45 hod.

 
3. farský kvíz – História kostola Zuberec

5. februára 2022

3. História kostola Zuberec

Farský kostol v Zuberci má svoje dejiny, v ktorých možno objaviť mnoho zaujímavostí.
Niektoré informácie zistíte ľahko, iné vylučovacou metódou a po niektorých bude treba pátrať. V každom prípade sa môžete niečo užitočné naučiť.

1 / 10

Kedy sa začal stavať kostol v Zuberci a kto povolil stavbu kostola?

2 / 10

V ktorom roku bol kostol dokončený a požehnaný?

3 / 10

Uveďte meno kňaza-rodáka, ktorý sa zaslúžil o postavenie zuberského kostola?

4 / 10

Uveďte meno prvého a zároveň dlhoročného organistu, ktorý pôsobil a viedol spevokol v zuberskom kostole

5 / 10

Aký citát z biblie je namaľovaný  na pravej strane klenby kostola?

6 / 10

Nad vchodom nášho kostola je umiestnená kamenná socha s vytesaným textom „Jeho smrť priniesla nám život.“ Odkiaľ bola prenesená táto socha?

7 / 10

Sv. Vendelín, je v našom kostole vyobrazený spolu

8 / 10

V pravej časti nášho kostola je socha Panny Márie, ktorá vyobrazuje?

9 / 10

Vo svätyni sú pekné nástenné maľby, výjavy zo života sv. Vendelína a postavy svätcov. Kto ich namaľoval?

10 / 10

 Nad bohostánkom je vystavená relikvia. Je to:

Váš výsledok je
2. farský kvíz – História farnosti Zuberec

22. januára 2022

2. História farnosti Zuberec

Overte si svoje vedomosti z histórie farnosti Zuberec. Možno bude potrebné poobzerať sa po nejakých zdrojoch informácií, ale pri troche šikovnosti ich iste nájdete. Výsledok vás môže obohatiť.

1 / 10

V ktorom roku vznikla zuberská farnosť?

2 / 10

Kto je patrónom kostola a farnosti Zuberec?

3 / 10

Patrón farnosti Zuberec bol pôvodom:

4 / 10

Prvým správcom farnosti Zuberec sa stal:

5 / 10

Pri príležitosti storočnice od postavenia a posvätenia kríža bola v r. 2000 svätá omša na kopci Kýčera za účasti zuberských veriacich a vdp. Vladimíra Kleina. Na kríži je nápis, ktorý začína takto: Na znak vďačnosti a lásky k Ukrižovanému Kristu Pánu postavili... Označte správny koniec vety:

6 / 10

Na ktorý vrch vyniesli obetaví Zuberčania v roku 2000 ťažký kovový kríž, ktorý môžeme niekedy pozorovať aj voľným okom alebo ďalekohľadom z obce Zuberec?

7 / 10

V roku 2007 putovali pútnici zo Zuberca po relikvie sv. Vendelína, ktoré sa nachádzajú v kostole v Zuberci nad svätostánkom. Doniesli ich z mesta:

8 / 10

Ktorý kňaz sa podstatne zaslúžil o získanie týchto relikvií pre našu farnosť?

9 / 10

Nemecký kňaz Ludwig Stegl mnohé roky navštevoval obec Zuberec a Roháče. V zuberskom kostole často kázal pri svätých omšiach. V Zuberci mu bol udelený titul:

10 / 10

Na kopci Kýčera sa uskutočnila posviacka Krížovej cesty za účasti veriacich, pána farára M. Dopatera a iných kňazov. Označte správny dátum posviacky.

Váš výsledok je
1. farský kvíz – Cirkevné služby a štruktúry

6. januára 2022

1. Cirkevné služby a štruktúry

Overte si svoje vedomosti z cirkevných služieb a štruktúr.
Ak ste praktizujúci katolík, nebude vám to robiť problém, ak ste v menšom kontakte s náboženským životom, môžete sa niečo užitočné naučiť.

1 / 10

Katolícku cirkev založil:

2 / 10

Viditeľnou hlavou Katolíckej cirkvi je:

3 / 10

Nástupcami apoštolov v Katolíckej cirkvi sú:

4 / 10

Pod výrazom miestna cirkev treba rozumieť:

5 / 10

Rozhrešenie od hriechov vo sviatosti zmierenia môže udeliť:

6 / 10

Kantor v našej kostolnej terminológii znamená:

7 / 10

Slovo miništrant znamená službu:

8 / 10

Slovo lektor znamená službu:

9 / 10

Čo je to adorácia Oltárnej sviatosti?

10 / 10

Čo znamená v našej cirkevnej reči výraz filiálka?

Váš výsledok je
Smútime…

4. januára 2022

S hlbokým smútkom sme prijali správu, že v pondelok 3. januára 2022 v popoludňajších hodinách odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi dlhoročný kostolník v Zuberci, pán Ján Šveláň. Všetci za ním smútime, pretože sme ho poznali ako nesmierne láskavého človeka mimoriadnych ľudských aj kresťanských kvalít, ktorý miloval Boží chrám, liturgiu a podľa svojich najlepších schopností prispieval k jej dôstojnosti a kráse.

Ján Šveláň sa narodil 20. júla 1958 a takmer celý život prežil v Zuberci. V mladých rokoch miništroval v Habovke aj Zuberci. Vyučil sa za nástrojára a zamestnal sa v Tesle Nižná n. Oravou.

Od roku 1975 vykonával službu kostolníka v Zuberci a táto služba sa stala jeho láskou. V roku 2005 si našiel zamestnanie v Čechách, ale z rodinných dôvodov sa v roku 2015 odtiaľ vrátil a zamestnal sa v Kolibe pod Roháčmi a opäť pomáhal v sakristii ako druhý kostolník až do svojej smrti. Posledný rok života bol s dovolením diecézneho administrátora aj vysluhovateľom sv. prijímania v našej farnosti.

V jeho osobe strácame radostného a vľúdneho človeka, ktorý miloval Božie veci a rád pomáhal pri všetkom, čo sme v kostole a jeho areáli robili. Ťažká choroba s rýchlym priebehom nám ho vytrhla z nášho stredu, ale veríme, že spočinul v láskavom Božom náručí.
Pochovaný bude 5. januára 2022 v Zuberci.
Nech odpočíva v pokoji.
Jasličková pobožnosť v Zuberci

31. decembra 2021

Na slávnosť Božieho narodenia sa vo farskom kostole sv. Vendelína uskutočnila tradičná jasličková pobožnosť, na ktorej sa cez kamery deťom doma pri obrazovkách  televízorov a počítačov predstavili deti s krásnymi veršíkmi, piesňami a scénkami.

Deťom sa prihovoril aj miestny p. farár, ktorý deťom vysvetlil, že Pán Ježiš preto prišiel na svet, aby s nami žil, učil sa, hral sa s nami, naučil nás milovať Boha  aj ľudí a napokon nás vykúpil. Oddnes budeme aj my všetko robiť s ním.

 

 

 

 
Mikuláš

6. decembra 2021

Po vlaňajších dobrých skúsenostiach sme v našej farnosti k nám opäť zavítal Mikuláš.
V nedeľu ráno najskôr poskytol interview celej farnosti a v diskusii s p. farárom
prezradil, že sa mu v tomto roku páčili deti, ktoré chodili na utorkové sv. omše,
taktiež miništranti a birmovanci, ktorí na sebe dobre pracovali.
Anjel-sprievodca prisľúbil, že sa pokúsi na budúci rok presvedčiť aj sv. Vendelína,
aby prišiel spolu so sv. Mikulášom…:)