Letné prázdniny v roku 2021 sme vo farnosti prežili v znamení veľkej opravy fary. Po 30-tich rokoch doslúžila krytina strechy na farskej budove a bolo ju potrebné vymeniť a strechu opraviť. S pomocou členov hospodárskej rady a pod vedením hlavného majstra tesára Š. Bebeja okolo 25 ľudí každý deň pracovalo od 19. júla do 5. augusta. Podarilo sa krásne dielo a dobre padlo všetkým v nedeľu 22. augusta pri guľáši posedieť a pospomínať…